English | home | home | email
دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلي > حوزه ریاست > معرفی ریاست دانشکده 
معرفی ریاست دانشکده
 

                                  

 

                                                                                                                                                  

  شرح وظایف رئیس دانشکده :

 

-  نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رياست دانشگاه ابلاغ ميشود

-  اهتمام به ايجاد زمينه هاي مناسب براي پيشرفت تحصيلي و رشد استعدادهاي دانشجويان از طريق مديريت و سازمان دهي مؤثر منابع انساني و مادي دانشکده

- ايجاد هماهنگي در امور آموزشي ، پژوهشي ، اداري – مالي ، فرهنگي دانشكده

- نظارت بر حسن اجراي وظائف آموزشي ، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيئت علمي

-  ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي واحدها و بخش هاي تابع دانشكده

- ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي واحدها و بخش هاي تابع دانشكده

- برآورد و پيشنهاد بودجه سالانه

- نظارت بر كار شوراها يا كميته هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و ...... دانشكده

- ارزيابي عملكرد سالانه واحدهاي مختلف و مجموعه ي دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه

-  بررسي صلاحيت و ارزيابي عملكرد معاونان و مديران تحت امر در دانشكده و اظهار نظر در باره آنان

 

© 2014 All Rights Reserved | WWW.jmu.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.