۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر
فرم نظرسنجی دانشجویان و اساتید از خدمات آموزشی دانشکده
سمت : *

جنسیت : *

رشته تحصیلی : *

به چه میزان از عملکرد رئیس دانشکده رضایت دارید؟ : *
به چه میزان از عملکرد معاون آموزشی دانشکده رضایت دارید؟ : *
به چه میزان از عملکرد مدیرگروه دانشکده رضایت دارید؟ : *
به چه میزان از عملکرد کارشناسان آموزش دانشکده رضایت دارید؟ : *
به چه میزان از کیفیت آموزشی دروس تئوری رضایت دارید؟ : *
به چه میزان از کیفیت آموزشی کاراموزی ها رضایت دارید؟ : *
به چه میزان از کیفیت آموزشی کارورزی ها رضایت دارید؟ : *
به چه میزان از فضای آموزشی رضایت دارید؟ : *
نحوه اطلاع رساني در مورد مقررات آموزشي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ : *
برگزاري تعداد جلسات کارآموزي ها را از لحاظ رعايت حدنصاب قانوني چگونه ارزيابي ميکنيد؟ : *
برگزاري تعداد جلسات کلاسها را از لحاظ رعايت حدنصاب قانوني جگونه ارزيابي ميکنيد؟ : *

لطفانظرات و پیشنهادات خود را قید کنید. : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *