۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر
اصلاحیه جدول زمانبندی انتقال و میهمانی دانشجویان
۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر
اصلاحیه جدول زمانبندی انتقال و میهمانی دانشجویان
اصلاحیه جدول زمانبندی انتقال و میهمانی دانشجویان
راهیابی دانشجویان کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی به مرحله نهایی استارت اپ اختلالات شناختی
۱۴۰۱ دوشنبه ۷ آذر
راهیابی دانشجویان کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی به مرحله نهایی استارت اپ اختلالات شناختی
راهیابی دانشجویان کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی به مرحله نهایی استارت اپ اختلالات شناختی
تقویم آموزشی نیمسال دوم (1402-1401)
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۵ آبان
تقویم آموزشی نیمسال دوم (1402-1401)
تقویم آموزشی نیمسال دوم (1402-1401)
اطلاعیه در خصوص ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۴ آبان
جدول زمانبندی ثبت نام سامانه انتقال و مهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
اطلاعیه در خصوص ثبت نام  دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
برگزاری رویداد کارآفرینی ( استارت آپ ویکند) سلامت سالمندی
۱۴۰۱ شنبه ۲۱ آبان
برگزاری رویداد کارآفرینی ( استارت آپ ویکند) سلامت سالمندی
برگزاری رویداد کارآفرینی ( استارت آپ ویکند) سلامت سالمندی
تور علمی - پژوهشی
تورعلمی - پژوهشی
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۰ آبان
تورعلمی - پژوهشی
تورعلمی - پژوهشی
برگزاری ژورنال کلاب با موضوع قلدری در پرستاری
۱۴۰۱ شنبه ۳۰ مهر
برگزاری ژورنال کلاب با موضوع قلدری در پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب با موضوع قلدری در پرستاری
جدول زمان بندی ثبت درخواست میهمانی دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول 1402-1401
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر
جدول زمان بندی ثبت درخواست میهمانی دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول 1402-1401
جدول زمان بندی ثبت درخواست میهمانی دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول 1402-1401
فراخوان ارائه واحد آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر
فراخوان ارائه واحد آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل
فراخوان ارائه واحد آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل
فراخوان ارائه واحد اصول و مبانی مدیریت خطر و حوادث
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر
فراخوان ارائه واحد اصول و مبانی مدیریت خطر و حوادث
فراخوان ارائه واحد اصول و مبانی مدیریت خطر و حوادث