۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

 

 


طرح درس گروه مامایی

نام درس

استاد مربوطه

ژنتیک

دکتر رضا ملاعلی نژاد

روانشناسی عمومی ،زن و خانواده

دکتر فوزیه رفعتی

بیماریهای کودکان

دکتر مطهره فرامرزپور

بهداشت 3

خانم اعظم امیریان

بهداشت 4

خانم اعظم امیریان

بارداری و زایمان 1

خانم مهین بلوچی

بیماریهای زنان

خانم مهین بلوچی

بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان

خانم مهین بلوچی

تاریخ ، اخلاق و مقررات مامایی

خانم ندا دستیار

بهداشت 4

خانم ندا دستیار

نوزادان

خانم ندا دستیار

بیوشیمی

آقای پولادوند

فیزیولوژی 1

اقای دکتر انائی