۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

 

نام و نام خانوادگی: مهین بلوچی ماهانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

سمت: مدیر گروه مامایی

شماره تماس: 09139385684

ایمیل: mahinbalouchi@ymail.com

 

شرح وظایف