۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

 

مسئول واحد: سرکار خانم ندادستیار

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: مشاور در مامایی

تلفن:09193418943

ایمیل: neda dastyar98@gmail.com

شرح وظایف سرپرست کمیته

نظارت بر حسن اجرای برنامه زمان بندی حضور اعضای فعال در کمیته، نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته، ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته، برنامه ریزی برای برگزاری دوره ها ، کارگاه ها و همایش های دانشجویی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته