۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

نام دانشجو

رشته تحصیلی

میلاد شهریاری کوتک

دبیر کمیته

الهه درویشی پور

مسئول بخش پژوهش

زهرا درویشی نژاد

مسئول بخش آموزش

فاطمه خواجویی

بخش روابط عمومی

 

دبیر کمیته:

ارتباط اثربخش با سرپرست کمیته در زمینه پیشبرد اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی ، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های بخش پژوهش و آموزش و همچنین روابط عمومی ، ارائه گزارش عملکرد سه ماهه و سالانه به سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده ، برقراری ارتباط اثربخش با دانشجویان جهت جذب در کمیته

مسئول بخش پژوهش:

کمک و راهنمایی دانشجویان جهت تدوین پیش نویس طرح های تحقیقاتی، تسهیل ارتباط اساتید و دانشجویان در زمینه تحقیق و پژوهش، پیگیری فرایندهای ارائه، بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویان، جذب دانشجویان جهت انجام فعالیت های پژوهشی

مسئول بخش آموزش:

هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی، پیگیری صدور گواهی های کارگاه

بخش روابط عمومی:

اطلاع رسانی و تبلیغات در خصوص کارگاه های کمیته، تدوین گزارش  عملکرد کمیته (کارگاه ها، جلسات، هماهنگی ها و...)، صدور گواهی شرکت کنندگان در کارگاه و مدرسین